Дентален Център 2 Пловдив

Всичко за стоматологичното здраве на Вас и Вашето семейство!

ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 2 - ПЛОВДИВ е лечебно заведение за специализирана дентална помощ създадено през 2000 година. Тук всеки специалист работи само по своята профилна специалност. Това дава възможност за професионално израстване и по - високо ниво на стоматологичните услуги.

В Центъра работят кабинети по:

  • Детска дентална медицина; 
  • Ортодонтия; 
  • Орална хирургия с имплантология; 
  • Протетична дентална медицина; 
  • Ендоднтия; 
  • Заболявания на оралната лигавица с пародонтална хирургия; 
  • Фокална диагностика и лазер терапия.

Кабинета по образна диагностика е оборудван с нова рентгенова апаратура - кугел и ортопантомограф.