Създаден от високо специализирани кадри

Екипът на денталния център е създаден от високо специализирани кадри. Всеки работи само по своята профилна специалност, което дава възможност за подържане високото ниво на професионално усъвършенстване.

Специализирано лечебно заведение

За годините на своето съществуване Центъра запази традициите и доверието на пациентите. В момента това е най-голямото и утвърдено специализирано лечебно заведение за доболнична дентална медицина в Пловдив и региона.

Стоматологична диагностика и лечение

Постигнат е затворен цикъл на комплексна стоматологична диагностика и лечение на най-съвременно ниво. Денталния център разполага със съвременен кабинет по образна диагностика.